Czarownica


Czarownica symbolizuje tę sferę życia, która ucieka przed materialnością. Uosabia świat dzieciństwa, który znajduje się w każdym z nas. W niektórych jest bardziej a w innych mniej widoczny. Jest to swego rodzaju pogodzenie się z dzieckiem wewnątrz nas.

Być czarownicą - możliwe, że nie realizujesz w pełni potrzeb, wynikających z Twojej złożonej osobowości.

Rozmawiać z czarownica - zadurzysz się w osobie, która będzie miała na Ciebie zgubny wpływ.

Czarownica rzucająca czar - masz marzycielską naturę.

Widzieć czarownicę - oznacza poszukiwanie nietypowych rozrywek.

14.02.2012