Czapka


Czapka zazwyczaj symbolizuje realizację planów, osiągnięcie zamierzonego celu.

Czapka dla młodej kobiety - zapowiedź zaproszenia na przyjęcie.

Widzieć czapkę więzienną - opuści Cię odwaga w bardzo ważnym momencie.

Stara czapka - zyskasz w oczach ludzi ze swojego otoczenia, obdarzą Cię większym szacunkiem.

Nowa czapka - Twoje nadzieje okażą się płonne, nie uda Ci się zrealizować zamierzonego planu.

14.02.2012