Czajnik


Czajnik zazwyczaj symbolizuje ciepło rodzinnego ogniska.

Stary czajnik - symbolizuje silne więzi rodzinne.

Widzieć czajnik - powinieneś zwrócić uwagę na swoją dietę.

Czajnik z zagotowaną wodą - oznacza sprawy, którymi powinieneś się niezwłocznie zająć.

26.12.2011