Cyprys


Cyprys jest oznaką smutku, przygnębienia, troski. Może również symbolizować trwałość, odnoszącą się do cech charakteru, zarówno w sensie pozytywnym - trwałość zasad, przekonań, jak i w aspekcie negatywnym - zasklepienie się w poglądach, brak szerszej perspektywy spojrzenia. Cyprys może mieć również konotacje seksualne ze względu na swój wydłużony kształt.

Widzieć cyprys - przed Tobą chwile smutne, ale zaraz po nich zaświeci słońce.

26.12.2011