Cudzoziemiec

Cudzoziemiec symbolizuje zwykle otwartość na nową kulturę i obyczaje. Jest to podświadoma chęć poznania obcego. Potrzeba rozwoju wewnętrznego.

Być cudzoziemcem - czeka Cię okres asymilacji i szukania własnego miejsca w nowym środowisku.

Kłócić się z cudzoziemcem - symbolizuje rozczarowania i niemoc porozumienia się.

Rozmawiać z cudzoziemcem - jesteś otwarty na świat i ludzi.

Widzieć cudzociemca - spotkasz się z czymś nieznanym, do czego będziesz się musiał ustosunkować.

Powiązane: Zagranica