Cesarz


Cesarz to zazwyczaj zapowiedź sukcesów i pomyślności w życiu.

Widzieć cesarza - prawdopodobnie wywrze na Ciebie duży wpływ ktoś słaby i niegodny zaufania.

Być cesarzem - ostrzeżenie przed pychą i szyderstwem, które mogą zaskarbić Ci jedynie fałszywą popularność.

Rozmawiać z cesarzem - niebawem zyskasz w oczach ludzi ze swojego otoczenia.

Być dworzaninem cesarza - będziesz miał za wsparcie osobę bardzo wysoko postawioną.

14.02.2012