Cel


Cel oznacza, że śniący będzie musiał poświęcić swój czas nieprzyjemnej sprawie, zamiast odpoczynkowi.

Jeśli młoda kobieta we śnie uważa siebie za cel - to znak, że może być obgadywana przez innych.

26.12.2011