Być bez ubrania

będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem