Bunt


Bunt to symbol tęsknoty za własnym Ja. To nieśmiałe budzenie się świadomości wynika z coraz silniejszego poczucia własnej wartości. Sen ten komunikuje, że drzemią w nas siły, z których dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy. To sygnał, że zaczęliśmy wreszcie wsłuchiwać się w swoje wnętrze.

Widzieć bunt - Twoja sytuacja jest pełna znaków zapytania.

Uczestniczyć w buncie - nagły zwrot w życiu.

Krwawy bunt - nieprzewidziane wydatki.

25.12.2011