POLECAMY

Sennik

Bunkier

dozgonną wierność przyrzeknie Ci i dochowa współmałżonek