Buldog


być zaatakowanym - ostrzeżenie przed popełnieniem krzywoprzysięstwa w celu uzyskania większych dochodów;
przyjazny - zwiastuje rychły
03.12.2015