Brzydkie ręce


zwiastują pogorszenie stosunków towarzyskich z przyjaciółmi
03.12.2015