Brzoza


Brzoza to symbol narodzin czegoś nowego, istotnego, co budzi się w naszym wnętrzu, lub zapowiedź zmian. Brzoza może również oznaczać proces oczyszczenia się, zastanowienia nad ważnymi dla nas sprawami albo ukarania siebie, poniesienia konsekwencji własnych działań, żal i skruchę.

Widzieć brzozę - zaznasz szczęścia.

Wspinać się na brzozę - spodziewaj się dobrych wieści.

14.02.2012