Brony


Brona to zapowiedź życia szczęśliwego i harmonijnego. Twoje relacje z ludźmi będą pozytywne, nie nacechowane nienawiścią.

Widzieć brona - wybaczenie winy.

Pracować broną - napotkasz różne przeszkody w swoim życiu.

14.02.2012