POLECAMY

Sennik

Błękit

Błękit jest symbolem pełni macierzyństwa. Może być również symbolem zamknięcia w sobie, konserwatyzmu, ograniczenia w pojmowaniu świata. Gdy błękit występuje razem z kolorem czerwonym jest wyrazem nadmiernego przywiązania do matki, zależności od niej, ograniczenia i przytłoczenia matczyną miłością.

Błękitne niebo - symbol osiągnięcia pełni.

Kąpać się błękitnym w morzu - doświadczać spełnienia w macierzyństwie, czerpać radość z życia.

Nosić błękitne ubranie - nosić w sobie miłość, być otwartym na ludzi, empatycznym.

Widzieć błękitne morze - tęsknić za macierzyństwem.

Widzieć kogoś w błękitnym ubraniu - tęsknota za miłością, wiarą, wiernością.

Błękitna szata - cierpienie wewnętrzne, depresja.

Być w błękitnym pomiszczeniu - obawy związane z sytuacją materialną.

Powiązane: Czerwony Brąz Barwa