Błazeńska czapka


Błazeńska czapka to zazwyczaj znak dobrej passy życiowej.

Nosić błazeńską czapkę - wkrótce możesz się ośmieszyć.

Widzieć błazeńską czapkę u kogoś - zawsze będziesz górą.

25.12.2011