POLECAMY

Sennik

Bezzębność

Bezzębność to zazwyczaj symbol złej passy, niemożności zmiany zastanego stanu rzeczy.

Być bezzębnym - znak niezdolności do rozwoju i groźnej choroby.

Bezzębni wrogowie - inni ludzie starają się nieskutecznie Tobie zaszkodzić.