POLECAMY

Sennik

Bazar

Bazar to zwykle znak, który mówi o potrzebie poszerzenia horyzontów. Powinieneś więcej czasu poświęcać swoim zainteresowaniom, a także poznawaniu nowego.

Chodzić po bazarze - bierne uczestniczenie w życiu, dystans do wielu spraw, do życia, siebie i otoczenia, w którym żyjemy.

Kupować na bazarze - rezygnacja z czegoś mniej ważnego w zamian za coś istotnego dla nas lub pozbycie się pewnej cechy, elementu osobowości.

Radość przy sprzedawaniu na bazarze - pozbycie się czegoś, co nie było nam potrzebne, z czego wyrośliśmy, pozostawiamy to, nie oglądając się za siebie.

Sprzedawać na bazarze - pozbycie się cząstki siebie, która nie pasowała do całości.

Uczestniczyć w życiu bazaru - tęsknota za kontaktami towarzyskimi, chęć poznawania ludzi i miejsc, ale poznania powierzchownego.

Zgubić się na bazarze - zagubienie w świecie rzeczywistym, poczucie powierzchowności, zewnętrzności pragnienie czegoś bliższego, a jednocześnie strach przed zbliżeniem się do ludzi i wydarzeń, może również symbolizować potrzebę wyciszenia się i spojrzenia na pewne sprawy z dystansem.

Powiązane: Targ Zakupy