Barykada


Barykada w zależności od kontekstu można ją interpretować jako coś, co odgradza albo ochrania.

Szturmować barykadę - walka z własnymi słabościami, chęć zniszczenia wszystkich nieakceptowanych cech, tych elementów osobowości, które z pewnych względów są dla nas niewygodne.

Ustawiać barykadę - odgradzać się od przykrości, agresywnego świata i ludzi.

14.02.2012