Bankiet


Bankiet zapowiada otrzymanie dobrych wieści, które odnosić się będą do Twoich przyjaciół.

22.12.2011