Bandyta


Bandyta uosabia nieakceptowane i odrzucane przez nas cechy osobowości. Może również ucieleśniać jakąś osobę ze świata zewnętrznego, której nie darzymy sympatią.

Widzieć bandytę - zaangażujesz się w działania, które, mimo włożonego wysiłku, nie przyniosą Ci żadnych korzyści.

Być napadniętym przez bandytę - Twoja sytuacja materialna niedługo się poprawi.

14.02.2012