Balsam


Balsam zazwyczaj symbolizuje zdrowie i dobrą kondycję fizyczną oraz psychiczną.

Balsam w śnie chorego - zapowiada jego ozdrowienie.

Balsam w śnie zdrowego - jest wróżbą dużych przyjemności i rozrywek wśród przyjaciół.

22.12.2011