Autoportret

Autoportret to zwrot ku sobie, wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny głos. Rys osobowości.

Patrzenie na autoportret - akceptacja siebie, ale również gotowość do zmian i popracowania nad sobą.

Rysowanie autoportretu - próba określenia własnej tożsamości, kreowanie siebie i potrzeba wewnętrznych zmian.

Zdeformowany autoportret - niewłaściwe, skrzywione spostrzeganie własnej osoby, nieakceptowanie własnej cielesności, a także ukrytych i wstydliwych elementów osobowości.