Automobil


Automobil jest zwiastunem ważnych zmian i wiadomości.

Jechać automobilem - wróży sukcesy, powodzenie i pojawienie się możliwości rozwoju.

Widzieć automobil - ważne zmiany i wiadomości.

14.02.2012