Aukcja


Aukcja to symbol, który oznacza kłopoty na drodze. Ostrzeżenie przed wypadkami drogowymi. Przestroga przed korzystaniem z pojazdów mechanicznych.

21.12.2011