Audiencja


Audiencja zazwyczaj symbolizuje poprawę sytuacji życiowej.

Udzielić audiencji - Twoje marzenia są nie do spełnienia, zacznij realnie oceniać swoje możliwości.

Uzyskać audiencję - sukces i szczęście.

Audiencja u przełożonego - otrzymasz awans.

14.02.2012