Arena


Arena oznacza chęć sprawdzenia się w nietypowych sytuacjach, zrobienia czegoś zupełnie innego niż do tej pory. Często o występie na arenie śnią osoby o cechach narcystycznych.

Występ na arenie ma charakter negatywny - boimy się oceny innych.

Występ na arenie ma charakter pozytywny - jesteśmy przygotowani na zmiany - dojrzeliśmy do tego, aby zrobić krok naprzód.

14.02.2012