Anegdota


Anegdota jest symbolem, który odnosi się bezpośrednio do życia osobistego śniącego, do spraw, które zaprzątają jego umysł.

Inni opowiadają anegdotę - zwiastuje okres przyjemności i zabaw.

Opowiadać anegdotę - w Twoich sprawach nie będzie stabilności.

14.02.2012