Amputacja


Amputacja odnosi się do marzeń erotyczno-seksualnych. Jest zazwyczaj zapowiedzią rozstania albo wygaśnięcia uczuć.

Amputacja w śnie kobiety - jest zapowiedzią rozstania z ukochaną osobą, zerwania zaręczyn.

14.02.2012