Ambona


Ambona może oznaczać, że potrzebujesz ujścia dla swoich racji, chcesz, by inni Cię słuchali i postępowali według Twoich słów.

Ksiądz na ambonie - dobre wiadomości.

Widzieć ambonę - sukces w sprawie, której się podjąłeś.

Wygłaszać kazanie na ambonie - argumenty będą przemawiały na Twoją korzyść.

14.02.2012