Albinos


symbolizuje kogoś wyjątkowego, kto myśli i zachowuje się inaczej niż ty masz w standardach.

Wiedzieć albinosa - masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.

Być albinosem - czujesz się wyobcowana, pragniesz akceptacji.

21.05.2014