Alarm


Alarm to zapowiedź zmartwień, kłopotów i trosk.

Usłyszeć alarm - ostrzeżenie przed kradzieżą.

Alarm lotniczy - ostrzeżenie przed marzycielstwem, zmartwienia, problemy.

14.02.2012