POLECAMY

Sennik

Akt notarialny

Akt notarialny to zapowiedź sprawy w sądzie, śniący powinien dobrze zastanowić się nad wyborem adwokata, jeśli chce ją wygrać.

Złożenie podpisu na akcie notarialnym - jest stanowczo złym omenem, wróży wplątanie się w sprawę, która będzie miała negatywny wpływ na przyszłość śniącego.

Powiązane: Urząd Urzędnik Notariusz