Adorator


Adorator zazwyczaj symbolizuje świetlaną przyszłość, pełną radości i miłości.

Adorowanie osoby sobie znanej - uosabia myśli, które podświadomie z nią wiążemy, skrywaną miłość.

Adorowanie osoby nieznajomej - odzwierciedla brak miłości w naszym życiu, ale i strach przed tą miłością.

14.02.2012