Achilles


Achilles symbolizuje nasz strach przed tym, że ktoś odkryje nasze słabe punkty i wykorzysta je przeciwko nam.

Achilles we śnie kobiety - uosabia marzenie o mężczyźnie silnym i władczym. Wyraża podświadome pragnienie podporządkowania się takiej osobie, ale i potrzebę zranienia go.

14.02.2012