Absynt


Absynt symbolizuje beztroskie podejście do życia, niezważanie na konsekwencje swoich działań, dziecinne zachowania.

Upicie się absyntem - uosabia poczucie winy wobec niewinnych ludzi, którym wyrządziliśmy krzywdę. Symbolizuje również roztrwonienie majątku, lekkość w wydawaniu pieniędzy, która ma negatywny wpływ na nasz budżet.

14.02.2012