POLECAMY

Absencja

Twoja - kontroler biletów przyczepi się do Ciebie
kogoś - pisane Ci krótkie zmartwienie