Pierwsza Komunia Święta - niezbędnik

Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważna uroczystość, nie tylko dla samego dziecka, ale i dla rodziców. Wiąże się z całą gamą przygotowań i rytuałów, które wprowadzają dziecko do wspólnoty Kościoła.
/ 13.12.2016 12:46
Pierwsza Komunia Święta - niezbędnik

Etymologia słowa komunia pochodzi od greckiego „communio”, czyli wspólnota. W religii katolickiej kojarzone jest z Ostatnią Wieczerzą – symbolicznym dzieleniem się „ciałem” i „krwią” Chrystusa. Pierwsza Komunia Święta jest przede wszystkim uroczystym i świadomym przyjęciem hostii poprzez odwołanie się do chleba, którym dzielili się apostołowie w noc poprzedzającą schwytanie Chrystusa. Przyjęcie sakramentu stawia dziecko w gronie tych, którzy mogą doświadczyć łaski, a tym samym obcować z Bogiem.

Moja pierwsza komunia

Do Pierwszej Komunii Świętej dopuszczane są dzieci w II klasie szkoły podstawowej. Aby mogły przyjąć sakrament, przechodzą szereg przygotowań. W tym dniu bardzo ważna jest rola rodziców, ich zadaniem jest tak przygotować dziecko, by zarówno prezenty, jak przyjęcie komunijne, nie przysłoniło tego, co jest najważniejsze – wejścia dziecka do wspólnoty Kościoła.

Ceremonię czas zacząć

Ceremonia Pierwszej Komunii Świętej składa się z następujących elementów:

  • Do zgromadzonych na dziedzińcu kościoła wychodzi procesja z krzyżem i chorągwiami, kroczą za nią ministranci i ksiądz proboszcz, który w kilku słowach wita zgromadzonych. Następnie kropi wiernych wodą święconą, prosząc rodziców, by pobłogosławili swoje dzieci czyniąc znak krzyża na ich czołach. Następnie procesja, przy biciu dzwonów i śpiewie, udaje się do kościoła. W zależności od zwyczajów kościoła, w którym odbywa się uroczystość, mają miejsce podziękowania dzieci skierowane do duszpasterzy, katechetów oraz rodziców za trud włożony w przygotowania.
  • Msza św. rozpoczyna się aktem pokuty lub hymnem „Chwała na wysokości Bogu”, w sytuacji, gdy ceremonia ma rozpocząć się odnowieniem obietnic Chrztu świętego.
  • Kolejne czytania pochodzą najczęściej z uroczystości Najświętszej Eucharystii – czytają je rodzice bądź same dzieci. Śpiewy wykonuje schola lub chór.
  • Homilię wygłasza celebrans, podkreślając wagę wydarzenia, jakim jest Pierwsza Komunia Święta oraz Chrzest, dzięki któremu dzieci mogą przyjąć sakrament. Następnie odmawia się obietnice chrzestne na podstawie formularza z Wigilii Paschalnej. Każde dziecko trzyma wtedy zapaloną świecę. W modlitwę zaangażowane są przede wszystkim dzieci i ich rodzice, niekiedy także wychowawcy. Dzieci składają dary przy ołtarzu (np. chleb, wino), niekiedy przynoszą wypisane na kartach swoje postanowienia trzeźwości i abstynencji.
  • Po przyjęciu Eucharystii odmawia się krótkie dziękczynienie, jest to z reguły modlitwa znana zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Niektóre dzieci dodatkowo śpiewają pieśni, mówią modlitwy lub czytają fragmenty Ewangelii. Na pamiątkę Pierwszej Komunii św. każde z dzieci dostaje obrazek, książeczkę do nabożeństwa oraz różaniec.

Autorem fotografii jest Adam Serdeczny - Color Computer Studio www.cc-studio.pl