O śmierci i przemijaniu

O śmierci i przemijaniu

Poniżej zbiór łacińskich sentencji dotyczących śmierci, upływającego czasu i nietrwałości rzeczy.
/ 04.02.2010 15:47
O śmierci i przemijaniu
 • Ab ovo – Od jaja (od początku). (Horacy)
 • Ab ovo usque ad mala – Od jajka do jabłek (od początku do końca). (Horacy)
 • Ab urbe condita – Od założenia Rzymu (od początku). (Tytus Liwiusz)
 • Actum ne ages! –Nie rób tego, co zostało już zrobione!
 • Ad futurum rei memoriam – Na przyszłą rzeczy pamiątkę
 • Ad kalendas Graecas – Do greckich kalend (na czas nieokreślony). (Oktawian August)
 • Ad meliora tempora – Do lepszych czasów.
 • Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum – Młodość jest czasem nauki, ale żaden wiek nie jest zbyt późny do podjęcia nauki.
 • Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur – Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy. (Seneka)
 • Aequo pulsat pede – Jednako bije takt (czas jest dla każdego taki sam).
 • Alea iacta est – Kości zostały rzucone.
 • Amici fures témporum – Przyjaciele to złodzieje czasu.
 • Annus superior semper melior – Rok ubiegły zawsze lepszy
 • Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova – To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
 • Ars longa, vita brevis – Sztuka długotrwała, a życie krótkie
 • Assidue addiscens ad senium venio – Douczając się nieustannie dochodzę do starości.
 • Aut vincere, aut mori – Albo zwyciężać, albo umierać.
 • Ave, Caesar, morituri te salutant – Witaj, Cezarze, idący na śmierć cię pozdrawiają (Swetoniusz)
 • Bene mori praestat, quam túrpiter vívere – Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
 • Bene quiescas – Spoczywaj w pokoju.
 • Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum – Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
 • Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Ewangelia wg św. Mateusza)
 • Carpe diem - Chwytaj dzień.
 • Cinis et manes et fabula fies – Popiołem i cieniem i wspomnieniem się staniesz. (Persjusz)

Zobacz też mądrości sufich.

 • Comedamus et bibamus cras enim moriemur – Jedzmy pijmy wszak jutro pomrzemy.
 • Conquiescat in pace – Niech odpoczywa w pokoju.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis – Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach.
 • Crescunt anni, decrescunt vires – Przybywa lat, ubywa sił.
 • De mortuis nihil nisi bene – O zmarłych dobrze albo wcale (mówić).
 • Diem perdidi – Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego). (Tytus)
 • Est vetus atque probus centum qui perficit annos – klasyk to ten, kto ukończy sto lat (o literaturze) (Horacy)
 • Exegi monumentum aere perennius – Postawiłem pomnik trwalszy od spiżu (Horacy)
 • Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – Niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Wergiliusz)
 • Festina lente – Spiesz się powoli.
 • Finis coronat opus – Koniec wieńczy dzieło.
 • Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies – Zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.
 • Hodie mihi, cras tibi – Dziś mnie, jutro tobie
 • In articulo mortis – W obliczu śmierci.
 • Inter arma silent Musae – W czasie wojny milczą Muzy. (Cyceron)
 • Littera scripta manet – Słowo zapisane pozostaje.
 • Laudamus veteres, sed nostris utimus annis – Chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych. (Owidiusz)
 • Memento mori – Pamiętaj o śmierci.
 • Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris – Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego.
 • Mors malum non est, sola ius aequum generis humani – Śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. (Seneka)
 • Mors meta malorum – Śmierć kresem cierpień.

Zobacz także cytaty Blaise Pascala.

 • Mors sola – Tylko śmierć.
 • Mortui sunt, ut liberi vivamus – Umarli, byśmy mogli żyć jako wolni ludzie.
 • Nemo ante mortem beatus – Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią. (Solon)
 • Nemo sapiens nisi patiens – Nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy
 • Non omnis moriar – Nie wszystek umrę.
 • Nescit vox missa reverti – Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić.
 • Omnia orta occidunt et aucta sensecunt – Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. (Salustiusz)
 • O tempora! O mores! – O czasy! O obyczaje!
 • Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova – To co teraz jest stare, kiedyś było nowe (Kwintylian)
 • Quod me nutrit me destruit – To co mnie żywi zabija mnie.
 • Plurimos annos! – Sto lat! (dosł. Wielu lat!)
 • Post mortem est nulla voluptas – Po śmierci nie czas na przyjemności.
 • Potius mori quam foedari – Prędzej śmierć niż pohańbienie.
 • Pulvis es et in pulverem reverteris – Prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Księga Rodzaju)
 • Pulvis et umbra sumus – Prochem i cieniem jesteśmy Horacy
 • Requiescat in pace (R.I.P.) – Niech spoczywa w pokoju.
 • Respice finem – Patrz końca.
 • Sic transit gloria mundi – Tak przemija chwała tego świata.
 • Tarde mutantur et nos mutamur in illis – Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.
 • Tempora labuntur tacitisque senescimus annis – Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami. (Owidiusz)
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
 • Tempus fugit, aeternitas manet – Czas ucieka, wieczność trwa. (Wergiliusz)
 • Tota vita discendum est mori – Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneka)
 • Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam – Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Jezus Chrystus)
 • Vivere nolit, qui mori non vult – Kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć. (Seneka)
 • Vulnerant omnes, ultima necat – Ranią wszystkie, ostatnia zabija (o godzinach)

Zobacz przysłowia o wilkach.