O miłości

O miłości

Zbiór łacińskich sentencji o miłości takich twórców, jak Owidiusz, Wergiliusz czy Arystoteles.
/ 04.02.2010 13:39
O miłości
 • Alius est Amor, alius Cupido – Co innego miłość, co innego namiętność.
 • Amor caecus – Ślepa miłość (Teokryt)
 • Amor magister optimus – Miłość najlepszym nauczycielem. (Pliniusz Młodszy)
 • Amor non quaerit, amor reperit – Miłość nie szuka, miłość znajduje.
 • Amor omnibus idem – Miłość dla wszystkich jednaka (Wergiliusz)
 • Amor patriae nostra lex – Miłość do Ojczyzny naszym prawem (motto Polskiej Husarii)
 • Amor tollit timorem – Miłośc usuwa strach.
 • Amor tussisque non celantur – Miłości i kaszlu nie da się ukryć.
 • Amo te, ama me – Kocham cię, kochaj mnie.
 • Amantes amentes – Zakochani są szaleni, bez rozumu. (Plaut)
 • Amantium irae amoris integratio – kłótnie kochanków umacniają ich miłość. (Terencjusz)
 • Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur – Kochać i zachować rozsądek to nie jest dane nawet Jowiszowi.
 • Antiquus amor cancer est – Stara miłość jest jak rak. (Petroniusz)
 • Aut odit, aut amat múlier, nihil est tértium – Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej ewentualności nie ma.
 • Kobiety lubią, gdy się je prosi. (Owidiusz)
 • Kto zdobywszy pocałunek nie sięgnął po nic więcej, z pewnością jest niegodny i tego, co otrzymał. (Owidiusz)
 • Miłość sycić trzeba słodkimi słowy. (Owidiusz)
 • Nulla invidia sine amore – Nie ma zazdrości bez miłości.
 • Nulla vis maior pietate vera est – Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość.
 • Omnia vincit amor (et nos cedamus amori) – Miłość wszystko zwycięża (więc i my ulegnijmy miłości). (Wergiliusz)
 • Quis fallere possit amantem? – Któż zdoła oszukać tego, kto kocha? (Wergiliusz)
 • Radość oczu jest początkiem miłości. (Arystoteles)
 • Saepe venit magno faenore, tardus amor – Późna miłość przychodzi częstokroć z wielką gwałtownością.
 • Si vis amari, ama! – Chcesz być kochanym, kochaj! (Seneka)
 • Ut ameris, amabilis esto – Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości.
 • Varium et mutabile semper femina – Chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta. (Wergiliusz)

Zobacz również sławnych autorów cytatów.