POLECAMY

Dlaczego czyni się znak krzyża na czole dziecka

Podczas ceremonii Chrztu świętego często nie zwracamy uwagi na poszczególne znaki czynione w trakcie tej doniosłej chwili. Żadna z tych czynności nie dzieje się wtedy przypadkowo np. kreślenie znaku krzyża na czole dziecka ma swoją tradycję oraz symbolikę.
Dlaczego czyni się znak krzyża na czole dziecka

Chrzcząc dziecko dobrze wiemy, że ta czynność istotnie wpływa na jego życie chrześcijańskie i daje mu prawo do nabycia innych sakramentów. Zdajemy sobie sprawę, że Chrzest oczyszcza z grzechu pierworodnego i włącza dziecko do wspólnoty Kościoła. Jednak z reguły nie zastanawiamy się, co oznaczają poszczególne znaki podczas ceremonii Chrztu. Ważną czynnością, do której często nie przywiązujemy wagi jest kreślenie znaku krzyża na czole dziecka, najpierw przez kapłana, a później przez rodziców i chrzestnych.

Symbolika znaku krzyża

Krzyż w wierze katolickiej jest najświętszym znakiem spośród innych i najważniejszym symbolem liturgicznym. Poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu, stał się on znakiem zwycięstwa i miłości. Ma także szczególne znaczenie podczas Chrztu świętego. Oznacza bowiem łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla ludzi przez swoją śmierć krzyżową. Czynionym znakiem krzyża także „naznacza się" dziecko pieczęcią Chrystusa. Oznacza to, że od tej pory dziecko do Niego należy. Zaczyna swe życie w Chrystusie.

Jak było dawniej

Dawnym zwyczajem chrześcijan było także robienie znaku krzyża na różnych osobach i przedmiotach w celu obrony ich przed demonami i umocnienia w wierze. Kreślenie tego znaku podczas Chrztu ma swoją tradycję od pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy do tego sakramentu przystępowali z reguły ludzie dorośli. Na czole kandydata do Chrztu, zwanego katechumenem, czyniono znak krzyża i odmawiano odpowiednią modlitwę. Oznaczało to, podobnie jak dziś, stanie się chrześcijaninem, uczniem Chrystusa.

W praktyce wygląda to tak, że po dokonaniu aktu Chrztu, kapłan w imieniu wspólnoty oznacza dziecko kreślonym znakiem krzyża, a następnie mówi: „Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”. Rodzicie i chrzestni czynią kciukiem ten znak na czole chrzczonego. Czoło bowiem jest najbardziej widocznym i najdostojniejszym miejscem.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
co za bzdura bezmyslna