katechumenat co to fot. Adobe Stock, tan4ikk

Co to jest katechumenat i kim jest katechumen? Odpowiadamy, na czym polega ten rodzaj chrztu świętego

Katechumenat to chrzest święty udzielany starszym dzieciom lub osobom dorosłym. Chrzest Święty udzielany jest najczęściej małym dzieciom. Nie oznacza to jednak, że nie mogą go przyjąć także dorośli, a nawet seniorzy. Taki proces wprowadzania nieochrzczonych osób do Kościoła nosi nazwę katechumenatu.
/ 12.04.2023 12:14
katechumenat co to fot. Adobe Stock, tan4ikk

Chrzest święty to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego chrześcijanina. Nie zawsze jednak jest przeprowadzany u małych dzieci. Czasem osoby dorosłe chcą zmienić swoje wyznanie, innym razem rodzice dziecka chcą, aby samo zadecydowało, czy chce przyjąć chrzest. Jaka jest więc definicja katechumenatu?

Spis treści:

 1. Katechumenat: co to jest?
 2. Historia katechumenatu
 3. Katechumen: jak go przygotować?

Katechumenat: co to jest?

Katechumenat (gr. katechumenom – instruowany, nauczany) polega głównie na przygotowaniu starszego dziecka lub osoby dorosłej do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, a następnie Eucharystii.

Prawo do przyjęcia chrztu ma każdy człowiek, niezależnie od wieku. Przyjęło się, że najczęściej do chrztu podaje się niemowlaki, jednak zdarza się, że sakrament chcą przyjąć osoby dorosłe, a nawet seniorzy.

Historia katechumenatu

Katechumenat znany był już w starożytności. Wiązało się to bowiem z tym, że w tamtym czasie udzielano Chrztu głównie osobom dorosłym. Okres przygotowania do tego sakramentu składał się z trzech etapów. Były to kolejno:

 • Przygotowanie dalsze, które trwało 3 lata. Polegało ono na uczestnictwie katechumenów w Mszy, podczas której zapoznawali się z historią Kościoła oraz dogmatami wiary. Takie spotkania odbywały się raz w tygodniu;
 • Przygotowanie bliższe, które odbywało się podczas Wielkiego Postu. Sprawdzano wówczas, czy katechumen jest gotowy, aby przyjąć sakrament. Jeśli wszystkie formalności przebiegły pomyślnie, tzn. jeśli m.in. jego rodzice chrzestni potwierdzili jego gotowość do przyjęcia Chrztu, udzielano mu sakramentu w Wielką Sobotę;
 • Etap trzeci, który trwał 7 dni. W tym czasie katechumen przychodził na lekcje katechezy ubrany w białą szatę. Po tygodniu stawał się neofitą, czyli nowonawróconym.

katechumenat co to jest

fot. Co to jest katechumenat/Adobe Stock, tan4ikk

Nowa forma katechumenatu

Od VI w. katechumenat zaczął zanikać i zapomniano o nim na bardzo długo. Został przywrócony dopiero w połowie XX w., ale już w nowej formie – jako Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Zadaniem katechumenatu jest nie tylko wyjaśnienie nauk Kościoła, ale również kształtowanie całego życia chrześcijanina, który przyjmuje Chrzest.

Katechumen: jak go przygotować?

Przygotowanie katechumenów do przyjęcia sakramentu powinno zawierać kilka elementów, które zostały wyznaczone przez Konferencję Episkopatu Polski. Są to:

 • kształtowanie w kandydacie postawy apostolskiej,
 • wyjaśnienie najważniejszych zagadnień dotyczących wiary,
 • uczestniczenie katechumena w Mszach św.,
 • praktykowanie przez kandydata codziennej modlitwy,
 • życie według przykazań i zasad wyznaczonych przez Kościół.

Duszpasterze, którzy przygotowują katechumenów do przyjęcia sakramentu, powinni pamiętać, że to w dużym stopniu od nich zależy, czy kandydat otrzyma odpowiednią wiedzę, która będzie niezbędna w dalszym jego życiu.

Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na sposób przekazywania informacji – powinien być on bowiem dostosowany nie tylko do wieku katechumena, ale i do jego poziomu intelektualnego. Najlepiej jest zacząć więc od najprostszych pojęć, a następnie przechodzić do tych bardziej zaawansowanych.

Możliwe jest, żeby osoba przyjmująca Chrzest przyjęła jednocześnie bierzmowanie. Dzięki temu będzie mogła w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy sakramentu udziela biskup lub prezbiter.

katechumen co to

fot. Katechumen: przygotowanie/Adobe Stock, New Africa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.06.2018.

Czytaj także:
Wierszyki na chrzest
Jakie imię do chrztu?
Menu na chrzciny w domu