POLECAMY

Chrzest w różnych wyznaniach

Niektórym osobom wydaje się, że sakrament Chrztu przyjmują tylko katolicy. To jednak nieprawda. Może nas zdziwić, w ilu wyznaniach praktykowany jest Chrzest. Przybiera on jednak różne formy.
Chrzest w różnych wyznaniach

Świadkowie Jehowy, Armia Zbawienia, adwentyści, kwakrzy, zielonoświątkowcy, baptyści, metodyści, muteranie to tylko niektóre wyznania praktykujące przyjmowanie Chrztu. Jego forma może się jednak różnić. Istnieje bowiem udzielenie sakramentu poprzez pokropienie lub polanie wodą, zanurzenie w niej lub Chrzest Duchem Św. Nie dla wszystkich również sakrament ten ma właściwości odradzające i jest uznawany za niezbędny do zbawienia.

Kościół katolicki

Podczas udzielania Chrztu kapłan najczęściej polewa głowę wodą. Jednocześnie wypowiada słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Czynności te mają symboliczne znaczenie – oznaczają włączenie do Kościoła i ponowne narodziny. Chrzest jest udzielany najczęściej w trakcie niedzielnej Mszy św. Podczas uroczystości kapłan m.in. namaszcza głowę dziecka świętym krzyżmem (oliwą z dodatkiem balsamu poświęconą podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek przez biskupa) i wręcza ojcu lub chrzestnemu zapaloną świecę.

Udzielenie tego sakramentu wiąże się z nadaniem przez rodziców lub opiekunów imienia swojemu dziecku. Kapłan lub diakon, którzy udzielają sakramentu są nazywani szafarzami zwyczajnymi, natomiast osoby świeckie, które mogą ochrzcić dziecko w razie zagrożenia życia, to szafarze nadzwyczajni.

Kościół ewangelicki

Kościół ewangelicki uznaje chrzest niemowląt, ale same poglądy na temat sakramentu różnią się między poszczególnymi wyznaniami. Luteranie na przykład praktykują udzielanie Chrztu poprzez pokropienie, polanie wodą lub zanurzenie w niej, a samo przyjęcie sakramentu uważają za konieczne do zbawienia. Natomiast metodyści twierdzą, że nie trzeba przyjąć Chrztu, żeby zostać zbawionym. Dla wiernych niektórych wyznań ewangelickich sakrament ten ma symbolizować jedynie przyjęcie do Kościoła.

Kościół ewangeliczny

Wyznawcy tego Kościoła uznają wyłącznie Chrzest poprzez zanurzenie. Opierają się bowiem na słowach zawartych w Liście do Rzymian Pawła apostoła, które mówią o Chrzcie poprzez zanurzenie. Sakramentu udziela się osobom dorosłym i świadomym. O tym również zadecydowały słowa zawarte w Biblii, a dokładnie w Ewangelii Mateusza. Słowa Jezusa dokładnie wskazują na to, że najpierw należy człowieka nauczać, a dopiero później chrzcić. Osoba zanurzona w wodzie, odchyla się podczas Chrztu do tyłu, co ma symbolizować śmierć, a następnie wynurza się z wody, co oznacza zmartwychwstanie.

Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy również praktykują udzielanie Chrztu poprzez zanurzenie. Sakrament mogą otrzymać tylko osoby świadome, które posiądą określoną wiedzę. Chrzest udzielany jest najczęściej podczas specjalnych zgromadzeń przez upoważnione do tego osoby.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)