Czy poufałość zawsze przystoi?

Czy poufałość zawsze przystoi?

Gdy wpiszesz do wyszukiwarki „Wikipedii” słowo „poufałość” pojawia się wyłącznie hasło „zażyłość”, w ramach którego przeczytasz między innymi: „Zwykle pozytywne relacje międzyludzkie, charakteryzujące się ciepłym i życzliwym wzajemnym odnoszeniem się do siebie, zaufaniem i skłonnością do wzajemnych zwierzeń.”
/ 31.08.2010 16:50
Czy poufałość zawsze przystoi?

Tyle definicja

Dalej natomiast będzie napisane: „W warstwie językowej typowe jest używanie języka potocznego, zdrobnień, wyrażeń pieszczotliwych, czasem także wulgaryzmów i slangu. Przy dużej zażyłości dochodzi także do przekroczenia bariery fizycznej, a wtedy emocje mogą być wyrażane przez obejmowanie, poklepywanie, przytulanie, chwytaniem za ręce i ramiona, głaskaniem, całowaniem itp. Zażyłość powstaje między osobami, które się dobrze znają, a zwłaszcza członkami rodziny lub członkami grupy pozostającej w częstych kontaktach towarzyskich”.

Pozytywny i negatywny wymiar poufałości

Poufałość może mieć postać zażyłości i wtedy nie jest zjawiskiem negatywnym. Jak jednak ocenić czyjeś wypowiedzi i działania, gdy mają one znamiona zażyłości, a dokonywane są wobec Ciebie przez osobę, z którą nie łączą Cię żadne bliskie kontakty?

Jak to ocenić, gdy obca faktycznie Ci osoba (osoba z którą nie masz żadnych kontaktów lub tylko kontakty oficjalne lub służbowe) zaczyna mówić do Ciebie po imieniu, używać w stosunku do Ciebie „języka potocznego, zdrobnień, wyrażeń pieszczotliwych, czasem także wulgaryzmów i slangu”, poklepywać Cię, przytulać, chwytać za ręce i ramiona, głaskać, całować itd.?

Jest to poufałość będąca zjawiskiem negatywnym – zachowaniem niewłaściwym, zawsze posiadającym znamiona braku szacunku, lekceważenia, w niektórych przypadkach jest zachowaniem obraźliwym, a nawet niegodnym.

Polecamy: Niezręczność i brak grzeczności

Jak sobie radzić

Na wszelkie zachowania poufałe ze strony osób, które do takiej poufałości nie mają żadnego prawa należy reagować zdecydowanie i stanowczo domagając się grzecznie natychmiastowego ich zaprzestania i zmiany stosunku do Ciebie.

Jeśli Twoje apele nie skutkują należy, jeżeli to jest możliwe, zerwać kontakty z daną osobą lub (jeśli jest to w ramach różnych kontaktów przymusowych, np. służbowych) utrzymywać daleki i chłodny dystans.

Czytaj także: Kulturalne odbieranie telefonów

Powtarzanie się poufałości, pojawianie się jej pomimo Twoich protestów należy uznać za zachowanie i obraźliwe i niegodne i ocenić osobę, która tej poufałości się dopuszcza jako osobę, której dobre wychowanie jest obce, pozbawioną kultury i honoru.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/30.09.2010 17:13
Najbardziej irytuje mnie kiedy moje koleżanki, z którymi mam styczność raptem raz na tydzień i nie łączą mnie z nimi więzi przyjacielskie wylewają swoje żale. To irytujące, bo nie znam tej osoby i nawet nie wiem jak zareagować. Albo osoby co stoją i rozprawiają o swoich problemach (najczęściej łóżkowych) tak głośno, że wszyscy słyszą... Tragedia.