POLECAMY

Wykluczenie społeczne – zagrożenie dla seniora i jego opiekunów

Z wykluczeniem społecznym mogą spotkać się nie tylko osoby starsze z gorszym poziomem sprawności i samodzielności, ale także ich opiekunowie. Takie wykluczenie wpływa negatywnie zarówno na jakość życia towarzyskiego, jak i na pozycję seniora i jego opiekunów na rynku pracy.
Wykluczenie społeczne – zagrożenie dla seniora i jego opiekunów

Wykluczenie społeczne seniora

Osoby przewlekle chore i niesamodzielne zagrożone są wykluczeniem społecznym. Starszy człowiek bardzo często należy do grupy takich osób. Jednym z problemów, który może powodować wykluczenie społeczne seniora, jest brak integracji między- i wewnątrzpokoleniowej.

Trudno nie domyślić się, jakie są przyczyny tego braku integracji: zły stan zdrowia, gorszy poziom sprawności i samodzielności – a co za tym idzie, także brak aktywności w swoim środowisku i miejscu zamieszkania. Pozycja osoby starszej na rynku pracy jest słaba, choć wbrew pozorom, taka osoba wciąż może chcieć pracować zawodowo.

Obecne wskaźniki aktywności ekonomicznej są niskie i nie odzwierciedlają faktycznego zainteresowania pracą zarobkową, bowiem jak wynika z badania PolSenior, obecnie już 51,5% osób w wieku 55-59 lat jest skłonnych kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Warto mieć zatem świadomość, że inicjatywy takie jak np. uniwersytety III wieku są bardzo ważne, ponieważ aktywizują seniorów.

Wykluczenie społeczne opiekunów seniora

Główną rolę w zapewnieniu opieki nad osobą niesamodzielną pełni zwykle rodzina. Niestety bardzo często osoba w podeszłym wieku jest niesamodzielna, co znacząco wpływa na jakość życia nie tylko takiej osoby, ale również jej najbliższych.

W sytuacji, gdy chory i niesprawny krewny potrzebuje nieustannej opieki, często trzeba podporządkować swoje życie opiece nad nim. Może mieć to negatywny wpływ na aktywność zawodową i społeczną osób, której podejmują się tej opieki. Muszą wybrać pracę, która pozwoli im nie tylko na utrzymanie siebie samych, ale także ich podopiecznych.

Jeśli godziny pracy nie pozwalają im na należyte zajmowanie się starszym krewnym, pojawia się konieczność zatrudnienia profesjonalnej pomocy – co może być bardzo kosztowne. Trudno w takiej sytuacji znaleźć czas na spotkania ze znajomymi i rozrywkę - w ten sposób cierpi życie towarzyskie i pogarsza się samopoczucie, a także relacje z osobą, którą ma się pod swoją opieką. Okazuje się więc, że ryzyko wykluczenia społecznego dotyczy również opiekunów niesamodzielnego seniora.

Konieczne jest wsparcie rodziny w jej funkcjach opiekuńczych przez system państwowy - finansowanie świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych nie powinno spoczywać wyłącznie na zainteresowanych i ich rodzinach.

Sprawdź: Co jeść? Składniki diety seniora

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (5)
/5 lat temu
Z różnych instytucji do których pisałam w sprawie przyznania ponownego świadczenia pielęgnacyjnego ,otrzymałam przedruki z internetu ,czyli nic ,ot taka spychanteria. Dziś otrzymałam list który mnie mocno pozytywnie zdziwił.A jest to list od Posła na Sejm Rp,Jarosława Kaczyńskiego.Prosi On panią Burmistrz naszego miasta o poświęcenie mojej sprawie należytej uwagi,oraz o poinformowanie o zajętym stanowisku w tym temacie.Prawdopodobnie nic to nie zmieni ,bo między czasie odwołałam się do Kolegium Odwoławczego i właśnie czekam na odpowiedz.Ale samo to ,że do tej sprawy ktoś podejdzie bardziej wnikliwie ,indywidualnie jest jakąś nadzieją . Piszmy gdzie się tylko da,niech o Nas nie będzie cicho,w mediach o wszystkim się mówi tylko nie o „wykluczonych opiekunach”i ich podopiecznych !!!
/5 lat temu
popieram
/5 lat temu
Warto dokształcać osoby starsze by mogły posiąć większą wiedzę jeśli chodzi o wykonywaną pracę. Dlatego bardzo dobrym pomysłem są Uniwersytety Trzeciego Wieku. www.likwidacja-barier.pl
POKAŻ KOMENTARZE (2)