POLECAMY

Czy będę dobrym rodzicem? Nauka w szkole rodzenia

Strach przed wejściem w nową rolę i bycie rodzicami nowonarodzonego dziecka może być mobilizujący. Szkoła rodzenia i opieka położnej pomoże zminimalizować lęk przed porodem i rodzicielstwem. Jak pokonać lęk w ciąży i przygotować się do bycia rodzicem?
Czy będę dobrym rodzicem? Nauka w szkole rodzenia

W nowej roli

Także lęk odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka i niejednokrotnie jest motorem do konstruktywnych działań. Naturalne są więc obawy o to, jak odnaleźć się w nowej roli: rodzica (zarówno pierwszego, jak i każdego kolejnego dziecka, które przychodząc na świat, zmienia relacje w każdej rodzinie). Zwiększenie wiedzy na temat ciąży, porodu i rodzicielstwa pozwoli zminimalizować lęk przed nieznanym i umożliwi racjonalne odnalezienie się w nowej roli.

Szkoła rodzenia i bycia rodzicem

Szkoły rodzenia to miejsca, w których odbywa się przygotowanie do porodu i przekazywane są informacje dotyczące wpływu czynników szkodliwych na stan zdrowia kobiety i dziecka, znaczenia higieny zdrowia psychicznego, minimalizowania stresu w nowej sytuacji, przygotowania do ról rodzicielskich itp. Należy pamiętać, że działalność edukacyjną prowadzą przede wszystkim położne podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ, o czym kobiety obligatoryjnie powinny być informowane przez osobę sprawującą opiekę. Czas, w którym rodzice trafiają do szkół rodzenia, jest już okresem samoistnego, naturalnego wzrostu przywiązania rodzica do dziecka, który intensyfikuje się wraz z rozwojem ciąży i wzrostem hormonów opieki, miłości i szczęścia (prolaktyny, oksytocyny i endorfin).

Czytaj więcej: Czego można się nauczyć w szkole rodzenia?

Co wie położna?

Od kilkudziesięciu lat coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu budowania więzi rodzicielskiej z poczętym dzieckiem od najwcześniejszych chwil jego życia wewnątrzmacicznego, dwurodzicielstwa od poczęcia i jego pozytywnego wpływu na rozwój bio-psycho-społeczny. Bardzo dużą rolę mają tu do odegrania położne podstawowej opieki zdrowotnej. Ich zadaniem podczas spotkań edukacyjnych z ciężarną jest poza promowaniem zdrowego stylu życia także praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu i rodzicielstwa w formie grupowej i indywidualnej. Nie bez znaczenia pozostają tu nawyki i hierarchia potrzeb kobiety oraz system wartości wyniesionych przez nią z domu rodzinnego.

Budujemy więź

Poczucie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy podejmowana jest nowa rola – rodzica – warunkuje najwcześniejsze relacje pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem. Wielkim ułatwieniem jest każde działanie skierowane na podnoszenie poziomu empatii rodziców w stosunku do mającego się urodzić dziecka. Powinno być ono skierowane na informowanie o poszczególnych etapach rozwojowych dziecka w łonie matki, uwrażliwianie na jego potrzeby, zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z nim i do jego personifikacji, uczenia się odbierania wysyłanych przez dziecko sygnałów i reagowania na nie.

Polecamy: Pierwsze tygodnie ciąży - początek nowego życia

Fragment pochodzi z książki „Ciąża czy stan błogosławiony?”, Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011). Publikacja za wiedzą wydawcy.

Przypisy bibliograficzne zostały usunięte przez redakcję. Bibliografia i przypisy do wglądu u redakcji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)