Metoda odsłuchiwania nagrań

Metoda odsłuchiwania nagrań

W prezentowanej metodzie chodzi o to, aby być w stanie opowiedzieć własnymi słowami najważniejsze informacje przekazane w wysłuchanym nagraniu (czyli sparafrazować jego esencję). I to wszystko.
/ 13.05.2010 14:33
Metoda odsłuchiwania nagrań

Metoda ta ma charakter wieloraki, tzn. można ją wykorzystać do różnych celów. Jednakże najlepsze efekty uzyskasz, jeśli będziesz ją stosował do jednej z następujących rzeczy:

 • trenowania wyobraźni, a co za tym idzie swojej pamięci,
 • wyciągania esencji (czyli najważniejszych informacji) z tekstu oraz trenowania umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Przygotowanie

Zanim zaczniesz, odpowiednio przygotuj się. Te przygotowania będą bardzo proste. Jedyne, czego potrzebujesz, to nagranie określonego tekstu, czyli jednocześnie dysponujesz tekstem oraz jego nagraniem.

Wszystko jedno, jaki to będzie tekst. Ważne są tylko dwie rzeczy:

 • tekst musi Ci być nieznany,
 • jego długość nie przekracza 5 minut (przy dłuższych nagraniach ciężko skoncentrować się na słuchaniu).

W czym rzecz?

 • będziesz ćwiczyć słuchanie w znaczeniu postrzegania,
 • jak również zapamiętywanie tego, co właśnie usłyszałeś.

Działamy

W praktyce metoda sprowadza się do wykonania następujących kroków:

 • przesłuchaj (jeśli trzeba to wielokrotnie, ale Twoim celem jest – ostatecznie - jak najmniejsza liczba przesłuchań) nagranie,
 • w czasie słuchania nie wolno Ci robić żadnych notatek,
 • zrób notatki po co najmniej 5 minutach od czasu ostatniego przesłuchania,
 • porównaj swoje notatki z tekstem nagrania.

Polecamy: Program Menedżer ucznia

Rezultat

W początkowej fazie wykonywania tego ćwiczenia, przeciętnie słyszy się i zachowuje tylko ok. 15 - 20% informacji zgromadzonych w całym nagraniu.
Jeśli dojdziesz do takiego etapu, że już bez konieczności robienia jakichkolwiek notatek, potrafisz po kilku minutach po ostatnim odsłuchaniu nagrania, sparafrazować w miarę poprawnie większą część tekstu, to spróbuj trudniejszej odmiany tego ćwiczenia.

Nieco trudniej

Lista kroków do wykonania:

 • przesłuchaj nagranie,
 • nie rób żadnych notatek,
 • po ostatnim przesłuchaniu nagrania, zrób co najmniej 30 minutową przerwę,
 • zrób notatki po przerwie,
 • porównaj swoje notatki z tekstem nagrania.

Rezultat

Większość osób, która wykona to ćwiczenie, stwierdzi, iż ich poziom zapamiętania informacji spadł do wyjściowego, czyli pamiętają ok. 15 – 20% informacji zgromadzonych w danym nagraniu. Jednakże wielkość ta, w miarę treningu, tylko rośnie.

Polecamy: Nauka przy pomocy zapachów

  

Na podstawie: Birkenbihl Vera F., Komunikacja międzyludzka. Trening sukcesu. Ćwiczenie własnego umysłu. Astrum, Wrocław 1999.