Umiejętność robienia notatek kluczem edukacyjnego sukcesu

Umiejętność robienia notatek kluczem edukacyjnego sukcesu

Robienie notatek to umiejętność rejestrowania materiału, którego się uczymy w sposób zminimalizowany, byśmy w czasie powtarzania nie musieli wysłuchiwać po raz kolejny wykładu lub czytać całego rozdziału. Robienie notatek jest również elementem przygotowania do egzaminów, jedną z technik pozwalających na zrozumienie i zapamiętanie partii materiału.
/ 26.09.2016 16:18
Umiejętność robienia notatek kluczem edukacyjnego sukcesu

Bez względu na to czy notatki robimy w czasie wykładu, czy na podstawie czytanego rozdziału mają one do spełnienia bardzo ważną funkcję – mają stać się podręcznym skryptem, do którego będziemy sięgać by sprawdzić to czego już się nauczyliśmy, by odświeżyć zapamiętane wcześniej informacje, pobudzić pamięć do przypomnienia sobie czytanych treści. Istotą pisania notatek nie jest zapisywanie słowo po słowie wykładu, czy przepisywanie książek.

Istotą robienia notatek jest zapisywanie kluczowych zdań, słów, by potem móc przypomnieć sobie całość materiału, pozwala również na organizowanie poznawanego materiału w mniejszych porcjach – grupowanie go. Sporządzanie notatek ma również uzupełniać rozumienie materiału i techniki zapamiętywania, dlatego notatki najlepiej sporządzać po przeczytaniu fragmentu tekstu lub wysłuchaniu wykładu.

W zależności od indywidualnych preferencji każdego z nas proponuję następujące dwie techniki sporządzania notatek:

  1. Plan – ujęcie treści materiału w porządku liczbowym, alfabetycznym, chronologicznym.
  2. Dwie kolumny – z pytaniami i odpowiedziami.

Technika pierwsza - plan

W pierwszym przypadku plan należy sporządzić w sposób następujący:

  1. Nadać tytuł pewnej partii materiału.
  2. Wybrać elementy kluczowe – główne wątki, pojęcia, hasła.
  3. Wyselekcjonować szczegóły opisujące elementy kluczowe, np. jeśli elementem kluczowym jest nazwa gatunku ptaka, to szczegółami może być sposób budowania gniazda, miejsce występowania, itp.
  4. Wybrać przykłady dla elementu kluczowego, dla podanego wyżej przykładu są to nazwy poszczególnych przedstawicieli gatunku.

Technika druga - kolumny

Notatki robione w formie kolumn pytań i odpowiedzi należy sporządzać w sposób następujący:

  1. Kartkę papieru dzielimy na dwie części, którym nadajemy tytuły: po lewej stronie – pytania, po prawej stronie kartki – odpowiedzi.
  2. W pierwszej kolejności uzupełniamy część prawą – po przeczytaniu i zrozumieniu tekstu zapisz w kolejnych punktach, w formie zdań oznajmujących informacje, które uznałeś za najważniejsze.
  3. Uzupełnij lewą stronę kartki pytaniami odnoszącymi się do zapisanych stwierdzeń – może to robić równolegle do zapisywania zdań lub po całkowitym uzupełnieniu prawej kolumny.
  4. Ten sposób jest bardzo przydatny w czasie nauki przed egzaminem – zginając kartkę otrzymujesz na jednej stronie pytania, na które starasz się samodzielnie odpowiedzieć, a na drugiej odpowiedzi, z którymi te odpowiedzi porównujesz.

  

Możesz też spróbować najpierw przeczytać cały materiał, następnie stworzyć listę pytań do tekstu, ponownie przeczytaj tekst i zapisz odpowiedzi do ułożonych wcześniej pytań. Na koniec porównaj to, co zapisałeś z tekstem i wówczas uzupełnij notatki o brakujące szczegóły.