POLECAMY

Korzyści z zajęć pozalekcyjnych

Dobre szkoły proponują ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Kółka zainteresowań, zajęcia sportowe ale również teatrzyki szkolne czy grupy psychoedukacyjne. To wszystko pomaga we wszechstronnym rozwoju dzieci. Jednak, czy uczniowie mogą znaleźć czas na te zajęcia realizując zasadniczy "program" szkolny?
Korzyści z zajęć pozalekcyjnych

Co decyduje o tym, że młodzi ludzie chcą uczęszczać na te zajęcia? Moda, zainteresowania, sympatie, rodzina… A może konieczność jest powodem uczestnictwa w zajęciach nieobowiązkowych. Czy ci młodzi ludzie – niekiedy nawet przedszkolaki – i ich rodzice wiedzą, czemu może służyć taka pozaszkolna aktywność?

Rozbudzenie zaciekawienia

- Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzenie w dziecku zaciekawienia danym tematem, czyli sprawienie, że dziecko będzie ciekawe tego, czego może dowiedzieć się na kolejnym spotkaniu. Z zaciekawień rodzą się zainteresowania, a te z czasem mogą mieć decydujący wpływ na wybór przyszłego zawodu. Zajęcia pozalekcyjne mają też inne ważne zadanie do spełnienia – wartościowe zajęcie wolnego czasu. W zależności też od rodzaju zajęć mogą one pomóc w uzupełnieniu braków w nauce lub przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach, dostarczając wiedzę inną niż ta książkowa – wymienia walory zajęć dodatkowych Ewa Dziwisz, wicedyrektor PSP nr 5 w Radomiu.

Gama zajęć pozalekcyjnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych jest ogromna i momentami przypomina listę zajęć fakultatywnych znaną z amerykańskich collegów. Oto przykładowa oferta zając pozalekcyjnych – bezpłatnych – charakterystyczna dla większości szkół: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, grupy artystyczne, różnego rodzaju kluby, grupy działające pod patronatem ogólnopolskich organizacji takich jak PCK, PTTK. Spotkać można także działające na terenie szkół grupy psychoedukacyjne.

Polecamy: Jak kreatywnie spędzać czas po szkole?

Radzenie sobie ze stresem

- Zajęcia psychoedukacyjne są bardzo ważne i potrzebne w szkole. Rozwijają zdolności społeczne dziecka, uczą wchodzenia w kontakty, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, nazywania i wyrażania emocji. W ramach tych zająć prowadzone są treningi interpersonalne i dobrego słuchania. Zdobyte w ich trakcie umiejętność procentują w całym dalszym życiu dziecka – tłumaczy sens psychoedukacji Ewa Kamińska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu.

Wyrównywanie szans

Szkoły pomagają swoim uczniom nie tylko uporać się ze stresem na zajęciach psychoedukacyjnych, ale także wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia. Zajęcia te są adresowane głównie dla uczniów szkół podstawowych. Udział w nich ma duże znaczenie dla dalszej pomyślnej edukacji dzieci, którym z trudem przychodzi opanowanie tak podstawowych - wydawałoby się umiejętności. Dlatego jeśli nauczyciele podejrzewają ich wystąpienie u dziecka należy skorzystać z udziału w takich zajęciach. Dzięki nim nie tylko sam uczeń, ale i jego rodzice otrzymają fachową pomoc i praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Sam uczeń zaś zyska szansę na opanowanie umiejętności, bez których dalsza nauka jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Dla tych dzieci udział w tego typu zajęciach pozalekcyjnych to niemalże konieczność.

Rozszerzony materiał

Ale są również dzieci, dla których pobyt w szkolnej ławce jest męką z innego powodu. Radzą sobie one świetnie ze szkolnym materiałem, ale jest on dla nich nudny, nieciekawy, zbyt łatwy. Dla nich właśnie – dla dzieci zdolnych – są prowadzone specjalne zajęcia, które pozwalają im lepiej poczuć się w szkole, zaspokajają ich ciekawość, stawiają przed nimi problemy i zadania, które są niemal „uszyte na ich miarę”, pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dziecka. Cieszy, zatem fakt, że nauczyciele, choć otrzymują za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skromne wynagrodzenie, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich uczniów i ich rodziców. Wiele oczywiście zależy od pomysłowości samych nauczycieli, ale także od chęci uczniów, do których adresowane są te zajęcia. Bardzo ważna jest też zmiana w podejściu do zajęć pozalekcyjnych, które kiedyś obejmowały tylko zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań dla przyszłych olimpijczyków. Dziś każdy uczeń może znaleźć w bogatej ofercie swojej szkoły coś dla siebie.

Polecamy: Jak uczeń z dysleksją zreformuje szkołę

Korzyści, które procentują przez całe życie

Mówiąc o zajęciach pozalekcyjnych należy wspomnieć o niekwestionowanych ich zaletach, oczywiście pod warunkiem, że są one właściwie wybrane. Przede wszystkim dziecko poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach do niego, uczy się funkcjonować w grupie, nawiązuje znajomości, poznaje siebie – swoje pasje, zainteresowania, odnajduje swoje hobby, ale także odkrywa te obszary, które go nie interesują. Ponadto uczy się organizować sobie czas, dzieląc go między obowiązki i przyjemności, poznaje niezawodny sposób radzenia sobie ze stresem – wykonywanie czynności, które sprawiają radość, wyciszają umysł. Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż te podczas szkolnych lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.

Dzieci, które od najmłodszych lat były zaciekawione światem, wyrastają na ludzi o bogatej osobowości, mają więcej doświadczeń niż ich rówieśnicy, którzy koncentrowali się jedynie na nauce szkolnej, są bardziej wytrwali, kreatywni. Pnąc się po kolejnych szczeblach edukacji szukają w niej miejsca dla siebie, w czasie studiów zapisują się do organizacji studenckich i studenckich kół naukowych, w pracy nie grozi im wypalenie zawodowe, bo wiedzą jak redukować stres związany z pracą amatorskim uprawianiem sportu, czy sztuki. A na emeryturze nie liczą monotonnych dni i nie wyliczają listy schorzeń, lecz potrafią zorganizować sobie czas tak, by cieszyć się każdym dniem. Jedni uprawiają z zamiłowaniem ogródek, inni podejmują próby pisarskie, są też i tacy, którzy zajmują się wolontariatem lub podejmują dalsze kształcenie. Zatem wybór zajęć pozalekcyjnych to nie tylko inwestycja, która ma się zwrócić w postaci lepszej pracy, ale przede wszystkim sposób, by całe życie uczynić ciekawszym, bogatszym, lepszym.

Zobacz także:Żywienie dziewcząt w okresie dojrzewania

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)