POLECAMY

Jak pisać wypracowania z języka polskiego

W teorii każde wypracowanie, to rodzaj testu sprawdzającego samodzielne myślenie, poziom oczytania, umiejętność swobodnej wypowiedzi w piśmie itp. rzeczy. W praktyce nauczyciel będzie oceniał Twoje wypracowanie głównie pod kątem tego, co on sam uznaje za najważniejsze.
Jak pisać wypracowania z języka polskiego

Dla jednego nauczyciela może to być poprawność stylistyczna i gramatyczna, a dla drugiego - ilość zacytowanych w tekście źródeł. A więc zawsze i wszędzie przed rozpoczęciem pisania: ustal, co według nauczyciela, który będzie sprawdzał Twoje wypracowanie, jest ważne.

Słowem: pisz wypracowanie „pod” danego nauczyciela. Ale jak ustalić, co dany nauczyciel uznaje za ważne? Jeśli masz z nim zajęcia na co dzień, to wywnioskujesz to ze sposobu, w jaki prowadzi zajęcia (na czym się koncentruje), ponadto masz źródła w postaci innych już napisanych dla tego nauczyciela swoich wypracowań oraz osób ze starszych roczników. Jeśli te sposoby nie pomagają, to po prostu zapytaj go bezpośrednio, co według niego jest najważniejsze w danym temacie.

Kolejnym krokiem powinien być: trening pisania. Chodzi oto, aby wytrenować w sobie umiejętność pisania tych wypracowań. Dla tego należy pisać wypracowania na wymyślone tematy, albo wykorzystać jakieś stare tematy, na które już miałeś okazje pisać wypracowania.

Zobacz też : Jak ćwiczyć pamięć?

Zanim zaczniesz w ogóle pisać, określ jakiego okresu historycznego dotyczy dany temat, wypisz sobie wszystkie postacie, tytuły, czy wręcz całe cytaty, które będziesz później mógł wykorzystać w swoim wypracowaniu. Całe to przypominanie powinno Ci zająć kilka minut, resztę czasu przeznaczysz na pisanie, a i w tym musisz znaleźć kilka minut na sprawdzenie swojej pracy. Po napisaniu wypracowania należy je omówić z kolegami, a najlepiej ze swoim nauczycielem, czy jest poprawne merytorycznie oraz stylistycznie.

Zobacz też : Jak się uczyć efektywnie?

Na koniec kilka ogólnych wskazówek – jak się zachować w czasie pisania wypracowania:

  • Pisz na temat, który rozumiesz i o którym faktycznie możesz napisać coś konkretnego, powołując się przy tym na stosowną literaturę;
  • Najłatwiej zrozumieć dany temat określając słowa - klucze w jego treści, a następnie używać tych wyrazów w treści wypracowania;
  • Tematy wolne, to najtrudniejsze tematy, gdyż wymagają dużej kreatywności i dużego oczytania;
  • Wypisz sobie wszelkie postacie, wydarzenia, książki, dzieła sztuki itp. związane z danym tematem;
  • Opracuj – choćby w zarysie – najogólniejszy plan pracy, z którego jasno będzie wynikało, że najpierw napiszesz o tym, potem o tamtym, a na koniec jeszcze o czymś innym;
  • Pisz na temat – w czasie pisania spoglądaj czasami na temat i pytaj sam siebie, czy faktycznie piszesz na ten temat, na który masz pisać;
  • Cytaty (to nie muszą być tylko cytaty z książek, ale także cytaty z pieśni, piosenek, przysłowia, morały itp.) zawsze dodatnio wpływają na ocenę Twojego wypracowania, tylko pamiętaj, że więcej nie zawsze oznacza lepiej. Nauczyciel generalnie woli mniej cytatów, ale bardziej pasujących do tematu, niż więcej cytatów luźno związanych z tematem;
  • Pisz własnymi słowami, tak jak umiesz – nauczyciel łatwo pozna, czy piszesz własnymi słowami, czy używasz czyjegoś języka;
  • Temat jest wszystkim, dostosuj swój styl pisania do tematu. Jeśli temat, jest poważny, to daruj sobie elementy humorystyczne;
  • Jak już skończysz pisać, przeczytaj swoją pracę co najmniej dwa razy. Szukaj wszelkich błędów i pomyłek, poprawiaj je na bieżąco.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (10)
/6 lat temu
olpkp
/6 lat temu
///////////// ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
/6 lat temu
idz do psiatry
POKAŻ KOMENTARZE (7)